Information

Jag är hobbyodlare med ett stort intresse för dagliljor. Antalet sorter utökas och förändras hela tiden. Via denna sida säljer jag en del av dessa, både äldre och nyare sorter.

En del av de nyare sorterna är ganska oprövade i vårt klimat. Jag kan därför inte lämna några garantier för blomning och härdighet för hela landet.

Dagliljorna som jag säljer är odlade minst 1 år i min trädgård (vilken är belägen i Skåne, zon 1).

Alla foton på dagliljorna är tagna i min egen trädgård för att ge en rättvisande bild av hur de utvecklas här. Uppgifterna om blomningstid, blommornas storlek, plantornas höjd mm. är hämtade från AHS (The American Hemerocallis Society).

Välkommen att höra av dig med frågor eller annat via e-post, så svarar jag så fort jag kan.