Växtlista med bilder

Klicka på de gröna bokstäverna nedan, så öppnas nya sidor med foton på dagliljorna.

Bilderna är klickbara (för att få upp förstoringar)

Om det står t.ex 20/86 cm, betyder det att blomman är 20 cm i diameter och blomstängeln 86 cm hög,

enl. AHS (American Hemerocallis Society) databas.

Alla foton är tagna i min egen trädgård.

 

AB CD EF GH IJ KL MN OP QR S TU VWXYZ

Lista på plantor där jag ännu saknar egna foton